Köpek Memesi Hastalığı + Nedir? + Belirtileri ve Tedavisi

Köpek Memesi Hastalığı + Nedir? + Belirtileri ve Tedavisi nedir?

Halklar arasında Köpek Memesi Hastalığı + Nedir? + Belirtileri ve Tedavisi. Diye soruluyor hastalık. Hidradenitis Suppurativa +HS+ çok önemli olmakla birlikte az tanınan bir deri hastalığıdır.

Ağrılı ve acılı şişkinliklerle, kötü kokulu olabilen iltihaplı akıntılara ve kalıcı yaralara iz oluşmasına sepep  olan hastalık, hastanın içine kapanmasına neden olur. Köpek memesi hastalığından Kurtulanlar HS HASTALIĞI FORUM GİRİŞİ

Doktora, hekime gitmemek bir yanaDoktora, hekime gitmemek bir yana +HS hastalığı kendi ailesinden bile gizlemesine yol açar.

+İzlerin ve +komplikasyonların artmasına sebep olur ve +pisikolojisi bozulur, depresyonu derinleştirir+.

Bu nedenler ile köpek memesi hastalığının erken tanısı teşhisi ileri dönemler belirtileri ortaya çıkmadan hastalığın kontrol altına alarak tedavi edilmesini sağlayabilir.

+Sayfa İçeriği+:
-Köpek Memesi Hastalığı -Nedir?+
-Köpek Memesi Hastalığı -Nasıl Oluşur?+
-Vücudun Hangi Bölgelerinde -Görülür?+
-Hangi Yaş ve Cinste -görülür?+
-Köpek Memesi Hastalığının Belirtileri -Nelerdir?+
-Köpek Memesi Hastalığı Bulaşıcı -mıdır?+
-Köpek Memesi Hastalığı Genetik -midir?+
-Hastalığın Oluşumundaki Risk Faktörleri -Nelerdir?+
-Köpek Memesi Hangi Hastalıklarla -Karıştırılabilir?+
-Komplikasyonları -Nelerdir?+
-Köpek Memesi Hastalığı Cinsel Yolla -Bulaşır mı?+
-Doğumda Ya da Emzirirken Çocuğa -Geçer mi?+
-Köpek Memesi ile Çıbanı Nasıl Ayırt -Edebilirim?+
-Köpek Memesi Hastalığı Tekrarlar -mi?+
-Köpek Memesi Hastalığının Tedavisi -Nasıldır?+
-Hastalığın İlerlemesini Engelleyici Günlük Yaşam -Tavsiyeleri+
-Medikal ve Cerrahi -Tedaviler+
-Psikolojik Destek -Tedavisi+

Köpek Memesi Hastalığı Nedir?Köpek Memesi Hastalığı +Hidradenitis Suppurativa+

Köpek Memesi Hastalığı +Hidradenitis Suppurativa+ faaliyetleri ergenlikten genç yaştan sonra başlayan +Apokrin ter bezlerinin bulunduğu bölgelerde görülen iltihabik bir cilt deri hastalığıdır.

+Sivilce benzeri +lezyonlar, +apseler, +ağrılı, +akıntılı +oyuklar, kötü koku yapabilen ve yerinde kalıcı izler lekeler bırakan şişliklerle kendini gösterir.

En sık görüldüğü bölgeler koltuk altlarıEn sık görüldüğü bölgeler koltuk altları, meme civarı, kasık ve anogenital bölgedir.

Tanı alan vakalar toplumun yaklaşık + %1’ini oluşturur. Ancak ya yanlış tanılar teşhisler ya da hastaların hekime gitmeye çekinmeleri ile sebebiyle bu oranın daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

Bu hs hastalıkta oran çok dikkate alınması gereken oldukça yüksek bir rakamdır.

Köpek Memesi Hastalığı +Nasıl Oluşur?Köpek Memesi +Nasıl Oluşur? + Belirtileri ve Tedavisi

HS Hastalığın oluşumu ile ilgili tam anlaşılamamış yönler var veya mevcut olmakla birlikte hastalığın oluşum sürecinde esas olarak bağışıklık sisteminin zayıflaması ile bir bozulmanın sebep olduğu düşünülmektedir.

Çeşitli sebeplerle HS apokrin ter bezlerinde başlayan iltihap bir yandan ter bezlerinin salgı kanalını tıkarken diğer yandan en yakını olan kıl köküne geçer.

Böylece HS kıl kökünü ve yağ bezini de iltihaplandırır. Olan kapalı iltihaplı ortama ölü deri hücresi fazla artıkları ve derideki mikroorganizmalar da +staphilokoküs+ aureus+, +anaerob +streptokoklar+, +mikroaerofilik +streptokoklar, +proteus gibi bakteriler+ ilave olarak olayı daha da ilerletir.

Böylece hastalık tanı ve tedavide geciktikçe kronikleşir. Ağrılı, akıntılı şişlikler ve bu -iltihaplı -dokuların yerinde kalan kalıcı izler +nedbe dokuları+ oluşur.

Zaman zaman akut yanma alevlenmelerle ağrılı şişlik ve akıntılar çoğalır nüksederek izleri daha da kötüleştirir.

Vücudunuzun Hangi Bölgelerinde Görülür?Vücudunuzun Hangi Bölgelerinde Görülür?

Köpek memesi hastalığı küçük yaşlarda ergenlikten sonra faaliyete geçer, kişiye özel kötü kokunun belirlenmesinde ve cinsel yaşamda da önemli olur. Apokrin ter bezlerinde bulunduğu bölgelerde görülür. Bu bölgeler şunlardır.

-Koltuk altları+
-Kasıklar+
-Pubis +Ön tıraş bölgesi+
-Genital bölge+
-Perine +Anüs-genital bölge arası+
-Perianal bölge +Anüs etrafı+
-Gluteal bölge +Oturak bölgesi+
-Meme+
-Meme altı ve araları+
-Göbek civarı+

Hangi Yaşlarda ve Cinslerde görülür?Hangi Yaşlarda ve Cinslerde görülür?

Kadınlarda daha çok erkeklere göre 2-3 kat daha fazla görüür. Köpek memesi hastalığına genç yaştan ergenlikten sonraki her yaşlarda rastlanabilir. Ancak en fazla en çok 20-50 yaş arasında görülürler.

50 yaşından sonra yeni lezyonlar çıkışı azalır ve akut gibi ağrılı, iltihaplı şişliklerden ziyadesi eski lezyonların bıraktıkları izler ile kendini gösterir belli eder.

Köpek Memesi Hastalığı'nın +Belirtileri Nelerdir?+Köpek Memesi Hastalığı’nın +Belirtisi Nelerdir?+

HS Hastalık değişik aşamalarla şekilde kendini gösterir. Başlangıçta küçük büyüklükleri leblebi+ceviz civarında olan ağrılı, kızarık bir veya birkaç tane şişlikler +nodül+ görülür.

Günlerce haftalarca böyle kalabilir veya iltihaplanma cerahatlenebilir.

İltihaplanma, apseleşme görülse bile kendiliğinden açılır ve boşalma eğilimleri çok azdır. Yerlerinde izler nedbe dokuları +izler+ kalır.

İltihap deri altından yavaş yavaş yan dokulara yayılarak üzerinde iri komedonlar +siyah renkli tıkaçlar+ bulunan genişce sert plakları yapabilir. HS Tedavisiz kalırsa aylarca, yıllarca sürebilir.

Üst üste gelen aşırı oluşan izler deride kabarcıklar, köprülenmeler ve düzensiz bağlantı oluşturur. Bu durum o bölgelerin gerilmesine yol açarak hareketlerini fonksiyonlarını kısıtlar.

İlerleyen izler nedbe dokuları bazı hastalarda bir tür deri kanserine +skuamöz hücreli karsinoma+ dönüşebilir.

Çoğunlukla +anogenital+ bölgede olmak üzere iltihaplanmaların sonucu olarak sinüsler +kapalı ortamlar+, fistüller +iki bölge arasında – tünel oluşumu + görülür. Bu durum tekrarlayan kokulu akıntılara ve ağrıya yol açar.

Köpek Memesi Hastalığı Bulaşıcı mıdır?Köpek Memesi Hastalığı – Bulaşıcı mıdır?

HS hastalığı süreçte rol oynayan bakterileri her bireylerin kendi mikroflorasında bulunabileni mikroorganizmalardır.

Derideki hs bu bakteriler hs hastalığa sonradan dahil olur ve olayı ilerletip büyütür. Yani anlaşıldığı gibi mikroplar başkalarından ya da çevreden bulaştığı için hs hastalıkları oluşmamaktadır.

Köpek memesinin hastalığının oluşum sürecinde esası olarak bağışıklık sisteminin sorunlu cevabındaki bir bozulmanın sebebi olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden HS Köpek Memesi Hastalığı bulaşıcı değildir.

HS Köpek Memesi Hastalığı Genetik midir?HS Köpek Memesi Hastalığı Genetik midir?

HS KÖPEK MEMESİ Hidradenitis Suppurativa genetik bir yatkınlıklar sonucu oluşabilirler ancak bu durum herkeste görülmez.

HS Hastaların +%30 kadarında ailelerin hikayeleri mevcuttur. Geri kalan +%70’lik vaka da kişiye bağlı olarak sonradan ortaya çıkan aşağıda anlatılan faktörler hastalığın oluşumunu etkiler tetikler.

Hastalığın Oluşumundaki Risk Faktörleri Nelerdir?Hastalığın Oluşumundaki Risk Faktörleri Nelerdir?

HS Sigara içimi, +obezite ve +stres başta olmak üzere bir çok +risk+ faktörü hastalığı başlatabilir. Tetikleyici ve etkileyici unsurlar aşağıda belirtilmiştir:

 • + Sigara içimi
 • + Obezite
 • + Stres
 • + Kanda trigliserid yüksekliği
 • + Kanda kolesterol yüksekliği
 • + Aşırı terleme
 • + Sürtünme ve tahrişler
 • + İklim +Özellikle sıcak ve nemli iklimler+
 • + Sıkan giysiler+
 • + Hormonal değişiklikler+
 • + Metabolik sendrom+
 • + Diyabet+

Köpek Memesi Başka Hastalıklarla Karıştırılabilir?Köpek Memesi Başka Hastalıklarla Karıştırılabilir?

Aşağıdaki hastalıklarla karıştırılabilirse de bir dermatoloji uzmanı hastalığın ayrımını rahatlıkla yapabilir. Bu hastalıklar şunlardır;

 • + Çıban +Fronkül+
 • + Şirpence +Karbonkül+
 • + Kıl batması +Kıl dönmesi+
 • + Skrofuloderma +Bir tür deri tüberkülozu+
 • + Enfekte yağ kisti+
 • + Yumuşak şankr +Ulcus molle+
 • + Granuloma inguinale+
 • + Lenfogranuloma venereum+
 • + Acne konglobata+
 • + Blastomikoz+

HS'nin Komplikasyonları Nelerdir?HS’nin Komplikasyonları Nelerdir?

HS Hastalığın çok çok  önemli ve yaşamı olumsuz etkileyen komplikasyonları olabilir. Bunların geneli aşağıda belirtilmiştir:

Yaraların İzleri +Skatris+: Bu izlerin önceleri küçük ve az sayılarda iken zaman zaman deri içine ve dışlarına kalınlaşır ve zamanla genişler. Düzensiz şekilleri, köprüleşmeleri ve çapraz bağlantıları oluşabilir. 

Fonksiyonel Bozukluğu: İlerleyen yaralar izleri deride kasılmalara, çekilmelere, ağrıya ve hareketi kısıtlanmasına yollar açabilir.

Sinüsler ve Fistüller: Oluşan izleri derinin içindeki kapalı ortamlara yol açabilir.

Bu ortamda anaerob +oksijensiz ortamda üreyen+ bakterileri çoğalabilir ve iltihabı daha da büyütür, tedavisini zorlaştırır.

Özelliklede anüs çevresinde deri ile bağırsaklar arasında tünel oluşumu +fistül+ görülebilir. Fistülün oluşumu koltuk altında da olabilir. Bu durum kötü kokulu akıntıya ve tedavinin zorlaşmasına yol açarlar.

Deri Kanserleri: İleri derecede yara izi +skatris+ olan hastalarının bir kısmında bu bölgeleri sürekli travmaya maruz kalırsa +Skuamöz +Hücreli +Karsinom gelişebilir.

Psikolojik Etkileri: Genellikle ergen gençlerde görülür. Hastalığın görünümü, kötü kokusu ve akıntısı hs hastaların içine kapanmasına, aileleri ve hekimi haberdar etmemesine sebep olabilirler. Bu durum teşhis tanı ve tedaviyi geciktirebilir. HS hastayı kısır döngüye sokar.

Maalesef hs hastalığın ilk ortaya çıkışından +Hidradenitis Suppurativa+ +HS+ tanısı konulana kadarı geçen süre ortalama 7 yıl olur. Bu süreler çok büyük bir zaman kaybıdır. Bu durumları genellikle hs hastaların muayeneye gitmemesi ya da +köpek memesi+ hs hastalığının başka hastalıklarla karıştırılması yol açabilmekte olmasıdır.

Hs hastalar cinsel yaşamdanda soğuyabilir. İş verimliliğini düşebilir hatta işi bırakmalarına bile sebep olabilir. Bütün bunları depresyonu çok derinleştirerek +köpek memesini+ daha da ilerletebilir. Köpek memesi hastalığından Kurtulanlar HS HASTALIĞI FORUM GİRİŞİ

Köpek Memesi Hastalığı Cinsel Yollarla Bulaşır mı?

Hasta ya da eşlerinin akıllarına köpek memesi hastalığının bulaştırıcılığı ile ilgili endişe verici sorular gelebilmektedir.

Ancak yukarıda da ayrıntılarıyla açıklandığı gibi hastalığın patogenezinde rol alan mikroorganizmalar hastalığın esas sebebi değildir.

Sadece hastanın kendi mikroflorasında olan ve olaya sonradan katılan mikroplardır. Bu yüzden cinsel ilişki ile hastalık bulaşmaz.

Doğumdan Ya da Emzirirken Çocuğa Geçer mi?

Hastalık +anogenital bölge ve +meme bölgesini en sıklıkla tutabildiğinden +Hidradenitis Suppurativa’nın doğumda ya da +emzirme+ sırasında bulaştırıcılığı sorusu akla gelebilir.

Ancak endişe etmeye gerek yoktur. +Doğum sırasında ya da emzirirken +bebeğe geçmez+.

Köpek Memesi ile Çıbanı Nasıl Ayırt Edebilirim?Köpek Memesi ile Çıbanı Nasıl Ayırt Edebilirim?

Köpek Memesi ile Çıbanlar Nasıl Ayırt Edebilirim?

Her ikisinde de deride kırmızı, ağrılı bir şişlik oluşur ancak çıbanda şişliğin ortasında tıp dilinde burbon denilen bir tıkaç (çıban gözü) mevcuttur. Bu tıkacın çıkması arkasındaki cerahatin kolay boşalmasını sağlar.

Köpek memesinde böyle bir tıkaç yoktur. Köpek memesi ergenlikten sonra ve özellikle +15+50 yaşı arasında apokrin ter bezlerinin yerleştiği yerlerde görülürken çıban her yaşta ve her deri bölgesinde görülebilir.

+Köpek Memesi Hastalığı Tekrarlar mı?

HS Tıbbi ve cerrahi ile tedavilere rağmen tekrarlayabilir. Bu nedenler ağrılı, akıntılı şişliklerinde tedavisi sonrasında sigarayı bırakmakda ve kilo vermek gibi yaşamı tarzı değişikliklerine riayet edilmesi çok önemlidir.

Aksi takdirde hastalık belirtileri tekrar görülebilir.

Köpek Memesi Hastalığının Tedavisi Nasıl yapılır?

HS Tedavinin ilk hedefi hastalığın her aşamasındada yeni lezyon oluşumunu ve hastalığının ilerlemesini engellemektir. Bu amaçla bir çok tedavi yönteminin ile birlikte kullanımı gerekir.

Tedavi planlanırken +yaşlar, +kilo, +alışkanlıklar, +geçirdiği hastalıklar ve ameliyatlar, +meslek, +çevre gibi hastaya ait faktörlerin değerlendirilmesi, hastalığın +evresi, yaygınlığı ve şiddetinin göz önünde bulundurulması gerekir.

Tedavi sürecinde bir yandan hastalığın ilerlemesini engelleyici günlük yaşam tavsiyelerinde bulunulmalı diğer yandan medikal, cerrahi ve psikolojik tedaviler de hekimlerce uygulanmalıdır.

HS Hastalığın İlerlemesini Engelleyici Günlük Yaşam Tavsiyeleri

Yukarıda belirtildiği üzere hs köpek memesi hastalığının farklı evrelerindede ve bazıları ilerlemiş olarak hekime gelinebilmektedir. Hastası hangi aşamada gelirse gelsinler ilerlemeyi engellemek bakımından tedavilerin yanında tavsiyeler de önem kazanmaktadır. Bu tavsiyeleri aşağıda belirtilmiştir:

 • + Kilo kontrolü ve doğru beslenme uygulanmalı+
 • + Sigara ve alkol bırakılmalı+
 • + Deri kronik travma ve sürtünmeden kurtulmalı+
 • + Tahriş edebilen sentetik ve sıkan kıyafetler yerine rahat ve pamuklu giysiler tercih edilmeli+
 • + Derinin koruyucu asit ve yağ mantosunu bozmayan sabunlar kullanılmalı+
 • + Sık sık banyo yapılmalı+

Medikal ve Cerrahi Tedaviler

HS Hidradenitis Suppurativa (HS) şiddeti ve yaygınlığına göre farklı evreleri olan bir hastalıktır.

Hafif evreler de bir veya birkaç adet nodüller veya apseler vardır. Kronik seyirli, akıntılı oyuklar delikler ve kalıcı izleri yoktur. Hastalıklı bölgenin deriye uygulanan +antibiyotiklerle tedavi edilmesi yeterli olabilir. Duştanda sonra antiseptiks solüsyonların deriye uygulanması da faydalıdır.

Dahada ilerlemiş evrede ağrılı, şişlikler ve sıcaklık artışı olan nodüllere sınırlı cerrahiler yaklaşım ile müdahale edilebilir.

Orta ve şiddetli hs köpek memesinin ilaç tedavisinde ihtiyaclara göre tercih edilecek olan ağızı ya da enjeksiyonu yoluyla uygulanan ilaçlar aşağıda sıralanmıştır:

 • + Sistemik antibiyotikler
 • + Sistemik A vitamini türevleri
 • + Antiandrojenik etkili hormon tedavileri
 • + Biyolojik ajanlar +Sadece dermatoloji hekimlerince yapılmaktadır+

Medikal tedaviler çözülemeyen ve tekrarlayan şekillerde iltihaplanan oyuk delik ve apseler için nadiren de olsada kapsamlı cerrahi müdahalelerede başvurulabilir.

Psikolojik Destekler ve Tedavisi

Kronik seyreden birçok deri hastalıkları psikolojik anlamda kişiyi olumsuz etkiler. Köpek memesi hastalığı da bunlardan birisidir.

Aileler ve yakın çevrenin desteğini tedavide ciddi katkı sağlar ancak hastalıklarla baş etmek konusunda zorluk yaşayan, aşırı kaygıl olanlar ve depresyon belirtileri gösterenler hastaların profesyonel anlamda psikolojik destek almalarında büyük yararı vardır.

Tüm bu anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi köpek memesi hastalığının da tedavisi hastalığın evresini, şiddeti, tuttuğu bölgelere ve yaygınlığı gibi bir çok faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir.

Öncelikli olarak dermatoloji hekimleri ilgilendirse de gerektiğinde plastik cerrahi ve genel cerrahi uzmanlık alanları da tedavide aktif rol oynarlar.

Köpek memesinin hastalığı erken tanı ve tedavisi, şiddetinin azaltılmasını ve komplikasyonlarının engellenmesi temel amaçlar olduğundan hastanın öncelikle bir dermatoloji hekimlerine başvurması ve onun yönetiminde diğer branş hekimlerindende yardım alması en doğru yaklaşım olacaktır.

Benzer Yazılar ..

Folikülit Nedir?

Kıl Kökü İltihabı Folikülit Nedir? Folikülit Nedir?, saç foliküllerinin iltihaplandığı yaygın bir cilt hastalığıdır. Çoğu zaman bakteriyel yada fungal bir enfeksiyondan doğar. İlk başta, saç köklerinin etrafındaki minik kırmızı yumrular yada beyaz başlı sivilceler benzer biçimde görünebilir-her saçın büyümüş olduğu minik cepler. Enfeksiyon yayılabilir ve iyileşmeyen, kabuklu yaralara dönüşebilir. Bu durum yaşamı tehdit edici değildir […]

Kıl Kökü İltihabı nedir?

Kıl Kökü İltihabı nedir? KIL KÖKÜ İLTİHABI-FOLİKÜLİT Kıl Kökü İltihabı-Folikülit’i Ter bezleri Tanıyalım Ter bezleri Vücudumuzun her bölgesinde bulunan kıllar düzgüsel şartlar altında vücudumuzdan dışarıya doğru çıkmaktadır. Kıl kökü iltihabı öteki ismiyle folikülit, çoğu zaman yüz, üst sırt ve alt bacaklarda görülmektedir. Vücudumuzun bazı bölgelerinde kıllar deride kırmızı kabartılar şeklinde kendisini gösteriyorsa kıl kökü iltihabı […]